Επιστολή της Π.Ο.Ξ. 23-11-2023 προς το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερωτήματα σχετικά με τη μελέτη τους για τη Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων με τίτλο «Η Συνεισφορά των Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακινήτων (Short -Term Rentals - STRs) μέσω Ψηφιακών Πλατφόρμων στην Ελληνική Οικονομία». 

Επιστολή της Π.Ο.Ξ. 23-11-2023 προς το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – ερωτήματα για τη μελέτη τους με τίτλο «Η Συνεισφορά των Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακινήτων (Short -Term Rentals – STRs) μέσω Ψηφιακών Πλατφόρμων στην Ελληνική Οικονομία». 

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων