Επιστολή της ΠΟΞ 27-11-2023 προς Υπουργό και Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών . Παρατηρήσεις ΠΟΞ στο υπο διαβούλευση σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας “Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής”

Παρατηρήσεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας -Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Related Articles

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων