Blog 28/1/2004 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΠ 50 κλίνες

28/1/2004 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΠ 50 κλίνες

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς πολιτικής πρακτικής που αναμφίβολα εκθέτει τον πολιτικό κόσμο της χώρας, υπονομεύει το επιχειρηματικό κλίμα και νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό. Αλλεπάλληλες τροπολογίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας με φωτογραφικό περιεχόμενο που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα στον τομέα της Ξενοδοχίας με αποτέλεσμα να δίνεται η εντύπωση ενός Κράτους με ασταθές θεσμικό πλαίσιο στο οποίο οι σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, λαμβάνονται στο παρασκήνιο . Η ηγεσία του κλάδου μας σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου κατήγγειλε την τακτική των φωτογραφικών διατάξεων που ξεκίνησε από τα Ακίνητα της Εταιρείας Τουριστικών Ακινήτων (ΕΤΑ), στα οποία παραχωρήθηκαν σκανδαλώδη πολεοδομικά κίνητρα ακόμη και μετά την κατακύρωση των σχετικών διεθνών διαγωνισμών. Δυστυχώς η συγκεκριμένη πολιτική επεκτάθηκε και σε διευθέτηση εκκρεμών προβλημάτων συγκεκριμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η εφαρμογή διακριτικής πολιτικής και η παραχώρηση προνομιακών όρων δόμησης σε μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται αυθαίρετα μείζονος τουριστικής σημασίας, δεν συνιστά πλαίσιο αναπτυξιακής πολιτικής ικανό να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις στον τουριστικό τομέα. Απεναντίας, η νόθευση των συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού πλήττει το αίσθημα ασφαλείας που οφείλει να εξασφαλίσει η Πολιτεία προς τους υποψήφιους επενδυτές . Είναι αλήθεια ότι οι αυστηρές πολεοδομικές διατάξεις έχουν επιβαρύνει υπέρμετρα το κόστος αρχικής επένδυσης και λειτουργίας των Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στη χώρα μας, γεγονός που υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Ξενοδοχίας. Όμως το πρόβλημα αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί συνολικά γιατί αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Η Ελληνική Ξενοδοχία κυριαρχείται από μ/μεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα με μεγαλύτερη οξύτητα. Επομένως, η χώρα έχει ανάγκη από μια νέα αναπτυξιακή πολιτική στο χώρο του τουρισμού που θα στοχεύει στη μείωση του κόστους λειτουργίας των Ελληνικών ξενοδοχείων. Για να στηριχθεί το σύνολο της Ελληνικής Ξενοδοχίας είναι ανάγκη : Α) Να διευθετηθεί με τρόπο δίκαιο και οριστικό, το πρόβλημα των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, που εντάχθηκαν στις διατάξεις του 2160/1993, καταβάλλοντας τα σχετικά πρόστιμα στον ΕΟΤ, προκειμένου να νομιμοποιηθούν λειτουργικά. Η εκκρεμότητα της πολεοδομικής νομιμοποίησης, που επιχειρήθηκε επιλεκτικά μόνο για τα ακίνητα της ΕΤΑ και για ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις, θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα για το σύνολο των επιχειρήσεων, γιατί δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία τους. Β) Θα πρέπει να διευρυνθούν οι δικαιούχοι των προγραμμάτων ΠΕΠ και ΕΠΑΝ καλύπτοντας όλες τις επιχειρήσεις που είναι από 50 δωμάτια και κάτω και ανήκουν στην Β΄ τάξη ή χαμηλότερη. Είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουν τον οργανωτικό εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τον εντεινόμενο Διεθνή ανταγωνισμό και να καλύψουν τις επιπρόσθετες υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχουν στους πελάτες για να καταταγούν σε κατηγορία αστέρων αντίστοιχη με αυτή που βρίσκονται σήμερα . Ευελπιστούμε ότι κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου θα δεσμευτούν όλα τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού, ότι μετά τις εκλογές θα εφαρμόσουν μια ισόρροπη αναπτυξιακή πολιτική στο χώρο του τουρισμού, που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις υποδείξεις των επισήμων φορέων του κλάδου, οι οποίοι γνωρίζουν σε βάθος τα προβλήματα που έχουν καθηλώσει τη ζήτηση για τους ελληνικούς προορισμούς τα τρία τελευταία χρόνια. Δεν φτάνει να αναγνωρίζεται απ’ όλους η σημαντική συμβολή του τουρισμού στην διαμόρφωση του Εθνικού Προϊόντος και την Απασχόληση. Πρέπει να υπάρξουν προγραμματικές δεσμεύσεις απ’ όλα τα κόμματα που θα συγκλίνουν στην διαμόρφωση μιας κοινά αποδεκτής Εθνικής Τουριστικής Πολιτικής, ώστε η Κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επικείμενες εκλογές, να μπορέσει να εφαρμόσει άμεσα τα μέτρα που έχει ανάγκη ο κλάδος. Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Βασίλης Μηναϊδης Ο Γεράσιμος Καλλίγερος

Kατηγορίες

1

Σταδίου 24, 105 64, Αθήνα

Τηλ.: 210-3312535–6
Fax: 210-3230636
E- mail : info@hhf.gr