ΦΕΚ Β 4899 /6-11-2020 KYA Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων