Ανοιχτός Διαγωνισμός για το έργο «Δράσεις συμβουλευτικής και δικτύωσης» (Παραδοτέα 1.2.2, 1.2.3, 2.2.4, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.1) στο πλαίσιο της Πράξης NETOURAL

Blog Ανοιχτός Διαγωνισμός για το έργο «Δράσεις συμβουλευτικής και δικτύωσης» (Παραδοτέα 1.2.2, 1.2.3, 2.2.4, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.1) στο πλαίσιο της Πράξης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΝΟΜΙΚΟΣ

Blog ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΝΟΜΙΚΟΣ Προσωρινά αποτελέσματα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναζήτησης νομικού συμβούλου Στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 100217/30-08-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναζήτησης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Προσωρινά αποτελέσματα για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναζήτησης επιστημονικών συνεργατών για τη συγγραφή – ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών στον τομέα της Τουριστικής  Βιομηχανίας Στο πλαίσιο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Β ΚΥΚΛΟΣ)» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5035121.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης του οριστικού μητρώου ωφελουμένων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Β ΚΥΚΛΟΣ)» με κωδικό (MIS 5035121)

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης – πιστοποίησης της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5076682

Blog Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης – πιστοποίησης της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5076682 Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης –
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5076682)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας» (ΚΩΔ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5076682)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Συμβουλευτική, Κατάρτιση
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο με τίτλο Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων 4.1.1_Supporting Material (Υλικό Υποστήριξης) 4.1.3_Short Building Skills Sessions (Σύντομοι Κύκλοι Επιμόρφωσης) και 4.1.4_Thematic Workshops (Θεματικά εργαστήρια) του Πακέτου Εργασίας ΠΕ4: Ανάπτυξη Δυναμικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (WP4: Dynamic Business Conditions) στο πλαίσιο του έργου «An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region» («Μία πρωτοβουλία για την Κεφαλοποίηση Τουριστικών Ευκαιριών στην Περιοχή»), με ακρωνύμιο “CapTour” στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A “GREECE- BULGARIA” 2014-2020)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο με τίτλο Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων 4.1.1_Supporting Material (Υλικό Υποστήριξης) 4.1.3_Short
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 2 3
Kατηγορίες

1

Σταδίου 24, 105 64, Αθήνα

Τηλ.: 210-3312535–6
Fax: 210-3230636
E- mail : info@hhf.gr