Επιδοτούμενα Προγράμματα

  • Πρόγραμμα Κοινωνικού & Ιαματικού τουρισμού ΟΠΕΚΑ 2022

    Γνωστοποίηση όρων Κοινωνικού & Ιαματικού τουρισμού 2022 Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας) ή για άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικείου ή μπαρ ή εστιατορίου) 2022 Υποβολή (ηλεκτρονικά) αίτησης συμμετοχής για επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων (Κοινωνικός – Ιαματικός τουρισμός) 2022 Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής επιχείρησης Ιαματικών Πηγών 2022 Aναγγελία άφιξης (μέσω email) για το πρόγραμμα Κοινωνικού Ιαματικού τουρισμού 2022 Ηλεκτρονική εφαρμογή…

    Read More »
  • Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Λ.Α.Ε./ΟΓΑ 2015 & Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού Λ.Α.Ε./ΟΓΑ 2015

    Γνωστοποίηση όρων προγράμματος Κοινωνικού & Ιαματικού Τουρισμού 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ανακοίνωση_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιαματικών πηγών Άδεια Πισίνας Αίτηση Επιδότησης Κοινωνικός Τουρισμός 2015 Αίτηση Επιδότησης Ιαματικός Τουρισμός 2015 Αναγγελία Φαξ

    Read More »

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων