Ξενοδοχοϋπάλληλοι

  • ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

    Σύμβαση Εργασίας 2023-2024 Σύμβαση Εργασίας 2020-2022 Σύμβαση Εργασίας 2018-2019                 Κωδικοποίηση                       Επέκταση έως 31-8-2020 Σύμβαση Εργασίας 2016-2017 Σύμβαση Εργασίας 2014-2015 Σύμβαση Εργασίας 2012-2013 Σύμβαση Εργασίας 2010-2012 Σύμβαση Εργασίας 2008-2009 Σύμβαση Εργασίας 2006-2007 Σύμβαση Εργασίας 2005 Σύμβαση Εργασίας 2002

    Read More »
  • ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμός 20/1997   Αριθμός 13/2000   Αριθμός 10/2001   Αριθμός 41/2004

    Read More »

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων