Blog Δελτίο Τύπου ΠΟΞ 26-10-2015 για τη νέα διαδικασία θεώρησης VISA

Δελτίο Τύπου ΠΟΞ 26-10-2015 για τη νέα διαδικασία θεώρησης VISA

Σταδίου 24 – 10564 Αθήνα Τηλ. 210-3312535 – 210-3312536 Φαξ 210-3230636 E-Mail : info@hhf.gr Site: www.hhf.gr Αθήνα, 26-10-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την πλήρη εφαρμογή της νέας διαδικασίας θεώρησης visa Schengen, με συγκέντρωση βιομετρικών στοιχείων από τους πολίτες τρίτων χωρών και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει στη ροή επισκεπτών προς την Ελλάδα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) επισημαίνει τα εξής: Ως γνωστόν, η σχετική διαδικασία, που απαιτεί την υποβολή δια φυσικής παρουσίας (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) δέκα δακτυλικών αποτυπωμάτων, φωτογραφίας ειδικών προδιαγραφών κ.λπ., έχει τεθεί σε ισχύ σε αγορές ιδιαίτερης σημασίας για τον Ελληνικό Τουρισμό, π.χ. Ρωσία, Ουκρανία, Κίνα και σε άλλες π.χ. Ινδία, θα ενεργοποιηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Ήδη, από τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής της διαδικασίας, παρατηρείται μεγάλη μείωση των αιτημάτων χορήγησης θεωρήσεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τουριστικών υπηρεσιακών στελεχών και παραγόντων που δραστηριοποιούνται στις ενλόγω αγορές, η τάση αυτή θα παγιωθεί, τους επόμενους μήνες τουλάχιστον, οδηγώντας σε προτίμηση προορισμών εκτός Συνθήκης Schengen και κατά συνέπεια, σε απώλεια μεγάλου αριθμού αφίξεων για το υπόλοιπο του 2015 αλλά και για την επόμενη περίοδο του 2016, προς προορισμούς όπως η Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει καθώς, παρά το γεγονός ότι άπαξ και γίνει η υποβολή των βιομετρικών στοιχείων αυτά καταχωρούνται στο ενιαίο, για όλες τις χώρες Schengen, σύστημα VIS και διατηρούνται για διάστημα πέντε ετών, υπάρχει απροθυμία πολλών ξένων πολιτών να περάσουν αυτήν τη χρονοβόρο και δαπανηρή διαδικασία (έξοδα μετακίνησης προς περιοχή όπου υπάρχει υποδοχέας βιομετρικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών, καθυστερήσεις στην έγκριση και χορήγηση θεώρησηςκ.λπ.). Είναι, επομένως, ζήτημα καθοριστικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών των εν λόγω αγορών, θα γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα και συντομότερα, σε αυτό το πρώτο στάδιο υποβολής των βιομετρικών στοιχείων. Επισημαίνεται, ότι ακόμα και αν αυξηθεί ο αριθμός των Visa Centers στις συγκεκριμένες αγορές, κομβικός κρίκος στην όλη διαδικασία, παραμένει ο ρυθμός καταχώρισης των βιομετρικών στοιχείων στο σύστημα VIS από τις κατά τόπους Προξενικές Αρχές. Η καταχώριση μπορεί να γίνεται μόνον στα Προξενεία και μόνον από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο ανά αίτημα χορήγησης θεώρησης. Αυτήν την περίοδο βρισκόμαστε στο τέλος της τουριστικής περιόδου. Με δεδομένο ότι από τις αρχές του 2016, θα αρχίσει να αυξάνει ο όγκος αιτημάτων χορήγησης θεωρήσεων και ότι πολύ μεγάλος αριθμός επισκεπτών δεν θα έχουν περάσει το πρώτο στάδιο, είναι ευνόητο ότι ο φόρτος που θα προκληθεί στα Προξενεία της χώρας θα αυξηθεί αλματωδώς, με κίνδυνο να προκληθούν σοβαρότατα προβλήματα και ακόμα μεγαλύτερες απώλειες τουριστών. Η ΠΟΞ απευθύνει έκκληση στην Κυβέρνηση και ειδικά στο Υπουργείο Εξωτερικών, να μεριμνήσει από τώρα, για την επαρκή στελέχωση των Προξενικών Αρχών και για τη λήψη κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου προκειμένου να μην χαθούν πολύτιμα έσοδα και αφίξεις για τον Ελληνικό Τουρισμό.
Kατηγορίες

1

Σταδίου 24, 105 64, Αθήνα

Τηλ.: 210-3312535–6
Fax: 210-3230636
E- mail : info@hhf.gr