Blog Επιστολή της ΠΟΞ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείο Οικονομικών – εγκαταστάσεις ξενοδοχείων εντός του χώρου του αιγιαλού

Επιστολή της ΠΟΞ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείο Οικονομικών – εγκαταστάσεις ξενοδοχείων εντός του χώρου του αιγιαλού

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021 Προς κ. Κώστα Σκρέκα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο Υφυπουργό Οικονομικών Κοινοποίηση κ. Χάρη Θεοχάρη Υπουργό Τουρισμού Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, Η ακτογραμμή της χώρας μας, η οποία υπερβαίνει τις 16.000 χλμ, αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του τουριστικού μας προϊόντος και το σημαντικότερό ίσως συγκριτικό πλεονέκτημα μας έναντι άλλων ανταγωνιστριών χωρών, που λόγω των αυξημένων οικονομικών δυνατοτήτων που έχουν υπερτερούν σαφώς σε υποδομές. Η αξιοποίηση του συγκεκριμένου πλεονεκτήματος πρέπει να αποτελεί από τις πρώτες μας προτεραιότητες, καθώς μπορεί να συμβάλει στην άνοδο της τουριστικής κίνησης και επομένως στην αύξηση των εσόδων, τόσο των επιχειρήσεων και των τοπικών οικονομιών, όσο και του κράτους (από τους άμεσους και έμμεσους φόρους που εισπράττει), ενισχύοντας παράλληλα και την απασχόληση. Αξιοποίηση που βέβαια θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την ιδιαιτερότητά του, αλλά και στο δικαίωμα των πολιτών να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές. Πολλές ξενοδοχειακές μονάδες έχουν κατασκευάσει, εδώ και πολλά έτη, εγκαταστάσεις στον έμπροσθεν αυτών χώρο του αιγιαλού. Εγκαταστάσεις που σε πολλές περιπτώσεις έγιναν για αντικειμενικούς λόγους, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω διάβρωση του εδάφους, είναι καλαίσθητες και προσαρμοσμένες στην γεωμορφία της ακτογραμμής. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπέρ της παρανομίας, ούτε ασφαλώς υπέρ της τσιμεντοποίησης του χώρου του αιγιαλού, καθώς κάτι τέτοιο θα επέφερε, στο άμεσο μάλιστα μέλλον, τα ακριβώς αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ωστόσο υπάρχουν κατασκευές που όντως αναβαθμίζουν το περιβάλλον και συμβάλουν στην εν γένει βελτίωση της εικόνας της περιοχής που βρίσκονται, η δε ύπαρξη τους αποτελεί πραγματικό γεγονός, το οποίο δεν μπορούμε να αγνοούμε. Για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις τους οι επιχειρήσεις πληρώνουν τεράστια πρόστιμα, απειλούνται δε παράλληλα και με κατεδάφιση. Σχετικά, πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι στην Κρήτη πρόκειται να εκκινήσει η διαδικασία κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται στο χώρο του αιγιαλού. Σε αυτές περιλαμβάνονται και περιπτώσεις που περιγράφονται ανωτέρω, δηλαδή κατασκευές που αναβαθμίζουν το περιβάλλον και συμβάλουν στην εν γένει βελτίωση της εικόνας της περιοχής που βρίσκονται. Η κατεδάφιση αυτών των κατασκευών κανέναν δεν θα ωφελήσει. Ούτε τις επιχειρήσεις στις οποίες θα προκαλέσει τεράστια ζημιά, ούτε τους πελάτες τους οι οποίοι κάνουν χρήση αυτών, ούτε το δημόσιο το οποίο θα στερηθεί σημαντικά άμεσα και έμμεσα έσοδα, ούτε την απασχόληση, καθώς θα απολεσθούν οι θέσεις εργασίας όσων απασχολούνται σε αυτές. Το κυριότερο όμως είναι πως τυχόν κατεδάφιση των ανωτέρω εγκαταστάσεων δε θα συμβάλει ούτε στην προστασία και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Διότι, όπως επισημάναμε ανωτέρω, πρόκειται για εγκαταστάσεις (και σε αυτές αναφερόμαστε) πλήρως ενταγμένες στην ιδιαιτερότητα της γεωμορφίας της κάθε περιοχής, κατασκευασμένες με τρόπο που αποσκοπεί ακριβώς στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις στην προστασία αυτού (προστασία από διάβρωση κ.λ.π.). Για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία πολεοδομικής τακτοποίησής και εξαίρεσης από τη κατεδάφιση για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με αυστηρές ασφαλώς προϋποθέσεις και με τη καταβολή συγκεκριμένου εύλογου ανταλλάγματος, διαδικασία που είναι ασφαλώς εξαιρετικά δύσκολο να σχεδιασθεί και να ολοκληρωθεί εν μέσω συνθηκών πανδημίας. Παρακαλούμε, λοιπόν, να αναστείλετε τις διαδικασίες κατεδάφισης που έχουν προγραμματιστεί ώστε να εκκινήσει μια ουσιαστική διαβούλευση σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις νομιμοποίησης των ανωτέρω κατασκευών στην οποία μπορούμε να συνδράμουμε καταθέτοντας τις προτάσεις μας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

                                  Με εκτίμηση, Γρηγόρης Τάσιος                       Μανώλης Τσακαλάκης

 Πρόεδρος Δ.Σ.                           Γενικός Γραμματέας

Share this post
Kατηγορίες

1

Σταδίου 24, 105 64, Αθήνα

Τηλ.: 210-3312535–6
Fax: 210-3230636
E- mail : info@hhf.gr