ΦΕΚ-194-Α-19-09-14-Ν-4286-ΑΡ-ΔΕΚΑΤΟ-ΟΓΔΟΟ-ΠΑΡ-11-KAI-12-ΕΝΦΙΑ

ΦΕΚ 194 Α 19-09-14 Ν 4286 ΑΡ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΠΑΡ 11 KAI 12 ΕΝΦΙΑ

Kατηγορίες

1

Σταδίου 24, 105 64, Αθήνα

Τηλ.: 210-3312535–6
Fax: 210-3230636
E- mail : info@hhf.gr