Πρακτική Άσκηση Μαθητείας

  • Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2017

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΕΚ Υπόδειγμα 1 Υπόδειγμα 2 ΦΕΚ 491 Β 2017 Πλαίσιο Μαθητείας Πρακτική Άσκηση θέρους 2017 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και των σπουδαστών/σπουδαστριών ΑΣΤΕ των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού

    Read More »