Blog Δελτίο Τύπου ΠΟΞ 17-11-2014 , Συμβούλιο Προέδρων 14-11-2014 , Θεσσαλονίκη (Philoxenia 2014)

Δελτίο Τύπου ΠΟΞ 17-11-2014 , Συμβούλιο Προέδρων 14-11-2014 , Θεσσαλονίκη (Philoxenia 2014)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων

Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα

Τηλ. 210-3312535-36, Φαξ.210-3230636

www.hhf.gr        info@hhf.gr

IMG_3554

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Συμβούλιο Προέδρων Ξενοδοχειακών Ενώσεων ΠΟΞ- Philoxenia 2014

Οι προοπτικές αλλά και οι νέες προκλήσεις εν όψει της περιόδου του 2015 καθώς και τα ζητήματα που απασχολούν αυτήν την περίοδο τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ήταν το αντικείμενο του Συμβουλίου Προέδρων Ξενοδοχειακών Ενώσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της έκθεσης Philoxenia 2014.

Στο Συμβούλιο Προέδρων συμμετείχαν οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των  ξενοδοχειακών Ενώσεων από όλες τις περιοχές της χώρας ενώ στην ανοιχτή συνεδρίαση, παρέστησαν, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού Α. Λιάσκος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Α. Ανδρεάδης, ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) Γ. Τσακίρης και ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων (ΣΕΕΔΔΕ) Κ. Μπρεντάνος.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Προέδρων, αναλύθηκαν τα δεδομένα της φετινής θερινής περιόδου που μόλις ολοκληρώθηκε, εξετάστηκαν τα πρώτα μηνύματα για την περίοδο του 2015 και τέθηκαν τα κύρια θέματα και προβλήματα που απασχολούν τον ξενοδοχειακό κλάδο.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι η ανάγκη υλοποίησης παρεμβάσεων που θα αμβλύνουν τις διαφορές και τις διακυμάνσεις στην τουριστική κίνηση που καταγράφονται μεταξύ των περισσότερο ανεπτυγμένων τουριστικών προορισμών και περιοχών της χώρας που υστερούν σε ρυθμούς ανάπτυξης, ως προς τον εισερχόμενο τουρισμό καθώς και η ένταση των προσπαθειών για την «επανεκκίνηση» της αγοράς εσωτερικού τουρισμού, η οποία εξακολουθεί να ταλανίζεται από την κρίση, παρά τις πρώτες θετικές ενδείξεις σταθεροποίησης που υπήρξαν φέτος.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΞ Γιάννης Α. Ρέτσος, κωδικοποιώντας τα κύρια ζητήματα που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο, επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι:

1. Η έλλειψη ρευστότητας στην ξενοδοχειακή αγορά και η ανάγκη ρεαλιστικών λύσεων από πλευράς Τραπεζών, για τη διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων και τη χρηματοδότηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αποτελεί “φλέγον ζήτημα” για τον κλάδο. “Κάθε μέρα που περνάει χωρίς να δίνεται λύση σε αυτά τα ζητήματα, επιδεινώνει περαιτέρω τη θέση πολλών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, δοκιμάζοντας σκληρά τη βιωσιμότητά τους”, ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρέτσος. Όπως τόνισε, η πολύ καλή φετινή χρονιά, δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των απωλειών και των συσσωρευμένων υποχρεώσεων, των προηγούμενων.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται ένα νέο πλαίσιο αρχών και κανόνων, που, μεταξύ άλλων, θα εστιάζεται:

 • Στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού και του κόστους χρήματος, ιδίως προς τις υγιείς και συνεπείς επιχειρήσεις.
 • Στην παροχή πρόσθετων διευκολύνσεων και στον εξορθολογισμό των όρων αναχρηματοδότησης δανείων και αναδιάρθρωσης υποχρεώσεων.
 • Σε ρεαλιστικές και ευέλικτες λύσεις για τη ρύθμιση των «κόκκινων δανείων», με γνώμονα διεθνείς και δοκιμασμένες στην πραγματική οικονομία πρακτικές και δυνατότητες (επιμήκυνση έως και τριάντα έτη – απαλλαγή από τόκους καθυστέρησης).
 • Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε ότι έχει καθυστερήσει η υιοθέτηση των νέων αναπτυξιακών εργαλείων και το πλαίσιο του νέου Επενδυτικού νόμου παραμένει ασαφές, κατάσταση που συνδυαστικά με την έλλειψη ρευστότητας, παρεμποδίζουν και υπονομεύουν την μικρομεσαία επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα.

2. Το ζήτημα του υψηλού ενεργειακού κόστους, αποτελεί εξακολουθητικά το μεγαλύτερο πρόβλημα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν τη χειμερινή περίοδο ή σε 12μηνη βάση. Το κόστος θέρμανσης, σε πολλές περιπτώσεις ξενοδοχείων μπορεί να φθάνει από το 25% έως και το 50% του λειτουργικού τους κόστους (ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή λειτουργίας) και παρά τις πιεστικές παρεμβάσεις προς το υπουργείο Οικονομικών, το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί.

3. Ο εσωτερικός τουρισμός καταγράφει φέτος ενδείξεις σταθεροποίησης και ανάσχεσης της κατάρρευσης των τελευταίων χρόνων. Ωστόσο, προκειμένου να υποβοηθηθεί η τόνωση της εσωτερικής αγοράς, από την οποία εξαρτώνται πολλές περιοχές και προορισμοί κυρίως της ηπειρωτικής Ελλάδας, είναι απαραίτητη μία σειρά παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων:

 • Η υιοθέτηση της από τριετίας πρότασης της ΠΟΞ για μία σχολική ανάπαυλα μεταξύ Χριστουγέννων και Πάσχα, που σε συντονισμό των Ξενοδοχειακών Ενώσεων, των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Υπουργείων Τουρισμού και Παιδείας θα δημιουργήσει ένα τετραήμερο που θα συνδυάζεται με δραστηριότητες πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και τοπικού χαρακτήρα, κατ’ αντιστοιχία με ό,τι ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
 • Ο ολοκληρωμένος έγκαιρος σχεδιασμός και η ομαλή υλοποίηση των Προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού, όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
 • Η επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης Ιαματικών Πηγών από το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και η άσκηση πίεσης προς Δήμους με Ιαματικές πηγές να επισπεύσουν τις διαδικασίες υποβολής των προβλεπόμενων φακέλων.

4. Το φαινόμενο των παράνομων καταλυμάτων βρίσκεται σε έξαρση, εντείνοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό προς τις νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις και αυξάνοντας τις απώλειες για το κράτος, λόγω της φοροδιαφυγής. Η κατάσταση τίθεται εκτός ελέγχου και στα μεγάλα αστικά κέντρα και είναι απαραίτητο να διενεργούνται επισταμένοι έλεγχοι από πλευράς Πολιτείας.

5. Είναι επιτακτική και επείγουσα, πλέον, η ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης για τη ρεαλιστική, λογική και δίκαια επίλυση του θέματος των απαιτήσεων από τους ολοένα αυξανόμενους, οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών-συγγενικών δικαιωμάτων.

Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Τουρισμού Α. Λιάσκος, από την πλευρά του, δεσμεύθηκε να μεταφέρει στην ηγεσία του Υπουργείου τα αιτήματα και τις προτάσεις των Ξενοδόχων για τα θέματα συναρμοδιότητας που τέθηκαν, ενώ αναφερόμενος στο θέμα της γραφειοκρατίας, ανακοίνωσε τα εξής:

 • Από 1.1.2015 ο επενδυτής καταθέτοντας επτά δικαιολογητικά θα λαμβάνει, άνευ ετέρου, Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εντός  50 ημερών. Aν δεν έχει εκδοθεί θα θεωρείται ότι το έχει λάβει. «Με αυτόν τον τρόπο εκφράζουμε την  εμπιστοσύνη στον πολίτη από το κράτος», τόνισε χαρακτηριστικά.
 • Η αδειοδότηση θα γίνεται σε ένα στάδιο χωρίς προηγούμενες εγκρίσεις που ανάγκαζαν τον επενδυτή να επισκέπτεται τις αρμόδιες Υπηρεσίες δεκάδες φορές.
 • Οι προδιαγραφές με τις οποίες πλέον θα ανεγείρονται τα καταλύματα θα είναι απλές. Θα υπάρχει ελευθερία του μηχανικού και αρχιτέκτονα  του επενδυτή  και θα βαθμολογούνται κυρίως οι υπηρεσίες που προσφέρονται.
 • Προβλέφθηκαν και απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες χωροθέτησης  και  έκδοσης αδείας για μαρίνες και χιονοδρομικά κέντρα, που χρόνιζαν.
 • Άρθηκαν διοικητικά βάρη. Οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί πόροι που έχει στην διάθεση του το Υπουργείο  θα κατευθύνονται πλέον στη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν θα ασχολούνται πλέον με αυτοψίες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, επισημάνθηκε ότι τα πρώτα στοιχεία για την περίοδο του 2015, τόσο από την εξέλιξη των προκρατήσεων από ορισμένες μεγάλες αγορές, τις τοποθετήσεις των touroperatorsκαι του προγραμματισμού των αεροπορικών εταιρειών είναι θετικά.

Ωστόσο, είναι νωρίς ακόμα για ασφαλείς εκτιμήσεις ενώ υπάρχουν αρκετοί εξωγενείς παράγοντες – εστίες αναταραχών στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή μας, διεθνής κατάσταση οικονομίας, συναλλαγματικές ισοτιμίες κ.α. – που ενδέχεται να επηρεάσουν τη ζήτηση.

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Προέδρων της ΠΟΞ, υποστήριξαν με ευγενική χορηγία τους, η Helexpo-ΔΕΘ και η Δομοτεχνική Α.Ε..

Kατηγορίες

1

Σταδίου 24, 105 64, Αθήνα

Τηλ.: 210-3312535–6
Fax: 210-3230636
E- mail : info@hhf.gr